Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 03.03.2021 r. 14:00 – 18:00 Pl. Niepodległości 26A,

26 – 502 Jastrząb

2
05.03.2021r. 13:40 – 18:40 3
06.03.2021 r. 08:00 – 13:00 4
11.03.2021 14:00 – 15:00 1
<< wróć