Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 16.03.2021 r. 13:15 – 15:15 Pl. Niepodległości 26A,26 – 502 Jastrząb 1
23.03.2021 r. 13:15 – 15:15 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
1
24.03.2021 r. 13:15 – 18:15 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
3
25.03.2021 r. 13:15 – 17:15 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
26.03.2021 r. 15:00 – 17:00 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
1
<< wróć