Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel: 514 058 918
e-mail: innovoradom@interia.pl

oraz

Gmina Jastrząb/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
ul. Pl. Niepodległości 5
26 – 502 Jastrząb
tel.: 48/628 70 54
e-mail: gopsjastrzab@wp.pl