Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr 4/9.1/J/BKna organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Kucharz” „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” i „Spawacz” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Nie wykluczaj swoich szans – przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


Zapytanie ofertowe nr 3/9.1/J/BKna organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Spawacz” i „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Nie wykluczaj swoich szans – przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


Zapytanie ofertowe nr 2/9.1/J/BKna organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1KV” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Nie wykluczaj swoich szans – przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


Zapytanie ofertowe nr 1/9.1/J/BKna organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac i modułem arkusza kalkulacyjnego” i „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Nie wykluczaj swoich szans – przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE