Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 05.02.2021 r. 09:00 – 19:00 Pl. Niepodległości 26A,26 – 502 Jastrząb 10
15.02.2021 r. 08:00 – 18:00 10
17.02.2021 r. 08:00 – 18:00 10
<< wróć