Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 19.02.2021 r. 14:00 – 19:00 Pl. Niepodległości 26A,26 – 502 Jastrząb 5
20.02.2021r. 

 

08:00 – 18:00 5
<< wróć