Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 26.07.2021 r. 08:00 – 11:30 Pl. Niepodległości 26A,

26 – 502 Jastrząb

4
27.07.2021 r. 08:00 – 11:30 4
28.07.2021 r. 08:00 – 11:30 4
29.07.2021 r. 08:00 – 11:30 4
<< wróć