Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 29.06.2021 r. 08:30 – 12:00 Pl. Niepodległości 26A,

26 – 502 Jastrząb

4
30.06.2021 r. 08:30 – 12:00 4
01.07.2021 r. 08:30 – 12:00 4
02.07.2021 r. 08:30 – 12:00 4
<< wróć